Dystrybucja, prelekcje, prasa:

Monika Witek
Fundacja Plac Wolności
+48 692 893 437
monika@placwolnosci.org

Produkcja filmowa:

Kuba Witek

kubawitek@protonmail.com